Meest gestelde vragen

1. E-learning en inschrijving.

1. Kan ik ook de BHV cursus volgen zonder voorafgaande e-learning?
    Ja dat is alleen mogelijk bij de 6-urige BHV dagcursus waarbij ook de hele theorie wordt behandeld.

2. Waarom duurt de BHV basiscursus maar 4,5 uur? Vanaf 01-01-2020 wordt deze cursus 3,5 uur.
    Omdat voorafgaande aan de BHV basiscursus de deelnemer de e-learning al heeft gevolgd. Dus de theorie is al bestudeerd en de toets is al gemaakt.

3. Is het verplicht om de e-learning voorafgaande aan de cursus te maken?
    Ja. Omdat je zo goed voorbereid de praktijk beter kunt volgen. 

4. Hoeveel fouten mag je hebben bij de 40 meerkeuzevragen-toets?
    Je mag maximaal 10 fouten hebben om te kunnen slagen. Vanaf 01-01-20 wordt dit maximaal 8 fouten.

5. Wat kan ik het beste doen als ik gezakt ben voor de theorietoets?
    Dan is het raadzaam om de theorie nogmaals goed te bestuderen om wederom de toets te maken.

2A. Bedrijfs Hulp Verlening – medisch deel

1. Waar staan de letters bhv voor?
    De letters staan voor Bedrijfs Hulp Verlening.

2. Maken de EHBO onderwerpen ook deel uit van de bhv cursus?
    Ja. Elke bhv cursus heeft als onderdeel de behandeling van de EHBO onderwerpen, inclusief verbanden aanleggen.

3. Is het verplicht om een bhv’er in het bedrijf te hebben?
    Ja. Indien er sprake is van een werknemer in een bedrijf dan is het verplicht om een bhv’er te hebben.

4. Moet er altijd bij een bedrijf tijdens de werktijden  een bhv’er aanwezig zijn?
    Ja. Dat is verplicht. Bij een mogelijke calamiteit zal er worden gekeken hoe de bhv in het bedrijf is geregeld.

5. Hoeveel bhv’ers moeten verplicht aanwezig zijn?
    Er moet altijd minimaal 1 bhv’er aanwezig zijn. Verders is het aantal bhv’ers afhankelijk van het soort bedrijf zoals bijvoorbeeld de aanwezigheid van           
    gevaarlijke stoffen.

6. Wat zijn de gevolgen als er bij een calamiteit geen bhv’er aanwezig is?
    De Arbo is gestopt met waarschuwen en start tegenwoordig met flinke geldboetes.

Reanimatie en AED bedienen.

1. Maakt de AED onderdeel uit van de reanimatietraining?
    Ja. Er bestaat geen reanimatietraining meer zonder AED-instructie en training.

2. Moet je de AED ook gebruiken indien het slachtoffer een pacemaker heeft?
    Ja. Indien het slachtoffer niet aanspreekbaar is en niet ademt, dan is de pacemaker van ondergeschikt belang.

3. Kun je de AED ook bij kinderen gebruiken?
    Ja. De AED kun je inzetten bij alle leeftijden dus ook bij baby’s en kinderen. Bij een leeftijd van ongeveer 7 jaar zullen de plakelektroden elkaar bijna raken.
    Dan is het raadzaam om 1 plakelektrode voor op het borstbeen te plakken en de andere plakelektrode op de rug.

4. Klopt het dat de AED de reanimatie overneemt?
    Nee. De AED beoordeelt alleen maar of er een schok nodig is om het hart te resetten. De reanimatie moet je altijd zelf doen.

EHBO onderwerpen.

1. Behoort de behandeling van brandwonden ook tot de cursusinhoud?
    Ja, de behandeling van de brandwonden maakt onderdeel uit van de lesstof.